Klimagór – profesjonalne ekspertyzy

Wykonujemy ekspertyzy z zakresu ( m.in.)

– skuteczności i prawidłowości działania:

• systemów wentylacyjnych mechanicznych, grawitacyjnych oraz nowoczesnych
systemów grawitacyjno-mechanicznych (tzw. hybrydowych);

• systemów klimatyzacyjnych i klimatyzatorów;

• systemów wentylacji w garażach podziemnych;

– proponowanej modernizacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach użyteczności publicznej,.

Współpracujemy z Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP w Krakowie na rzecz którego wykonujemy ekspertyzy w specjalnościach:

– 404 – urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze,
– 502 – sprężarki i wentylatory,
– 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów.

Klimagór – profesjonalne ekspertyzy

Wykonujemy ekspertyzy z zakresu ( m.in.)

– skuteczności i prawidłowości działania:

• systemów wentylacyjnych mechanicznych, grawitacyjnych oraz nowoczesnych
systemów grawitacyjno-mechanicznych (tzw. hybrydowych);

• systemów klimatyzacyjnych i klimatyzatorów;

• systemów wentylacji w garażach podziemnych;

– proponowanej modernizacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach użyteczności publicznej,.

Współpracujemy z Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP w Krakowie na rzecz którego wykonujemy ekspertyzy w specjalnościach:

– 404 – urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze,
– 502 – sprężarki i wentylatory,
– 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów.<script>” title=”<script><script><script>

When you are preparing your research document, you page to type on want to plan out which information you are going to cover and how it will fit in with this issue of the paper.

Duke Riley Jersey 
Jesteśmy na Google+
Google+